Neidio i’r prif gynnwys
Visit our new site we're developing and let us know what you think
CymraegIn this
section

Cysylltiadau

Cofrestru awtomatig

Automatic enrolment logo

Mae cofrestru awtomatig wedi dechrau. Mae hyn yn golygu y bydd angen i gyflogwyr gofrestru gweithwyr penodol i gynllun pensiwn yn awtomatig a gwneud cyfraniadau tuag ato. Gwiriwch a yw cofrestru awtomatig yn effeithio arnoch chi.

A ydych chi'n weithiwr?

Ydych chi'n gyflogwr?

Twyll pensiwn

Pension liberation scorpion

Mae miloedd o bobl wedi colli eu cynilion bywyd o ganlyniad i sgamiau pensiwn. Gwnewch yn siwr nad chi fydd nesaf.

Darllenwch ein deg cam i ddiogelu eich pensiwn.

Chwythu'r chwiban a phryderon eraill

Os oes gennych amheuon am gamymddygiad yn eich cynllun pensiwn gweithle, neu os oes pryderon arwyddocaol am sut mae’n cael ei reoli, gallwch adrodd ar hyn i ni.

Pension Wise

Mae’r Llywodraeth wedi lansio gwasanaeth newydd, o’r enw Pension Wise, sy’n wasanaeth diduedd ac am ddim i’ch helpu i ddeall eich opsiynau pensiwn:

Cwynion, cyngor, cynllunio a threth

Sylwer nad yw’r sefydliadau sector preifat yr ydym yn rhoi dolenni iddynt wedi eu hardystio gan y Llywodraeth ac y’u darperir er gwybodaeth yn unig.

home.cymraeg.unigolion.page