Neidio i’r prif gynnwys
CymraegIn this
section

Cysylltiadau

Cofrestru awtomatig

Automatic enrolment logo

Mae cofrestru awtomatig wedi dechrau. Mae hyn yn golygu y bydd angen i gyflogwyr gofrestru gweithwyr penodol i gynllun pensiwn yn awtomatig a gwneud cyfraniadau tuag ato. Gwiriwch a yw cofrestru awtomatig yn effeithio arnoch chi.

A ydych chi'n weithiwr?

Ydych chi'n gyflogwr?

Twyll pensiwn

Pension liberation scorpion

Mae miloedd o bobl wedi colli eu cynilion bywyd o ganlyniad i sgamiau pensiwn. Gwnewch yn siwr nad chi fydd nesaf.

Darllenwch ein deg cam i ddiogelu eich pensiwn.

Chwythu'r chwiban a phryderon eraill

Os oes gennych amheuon am gamymddygiad yn eich cynllun pensiwn gweithle, neu os oes pryderon arwyddocaol am sut mae’n cael ei reoli, gallwch adrodd ar hyn i ni.

Pension Wise

Mae’r Llywodraeth wedi lansio gwasanaeth newydd, o’r enw Pension Wise, sy’n wasanaeth diduedd ac am ddim i’ch helpu i ddeall eich opsiynau pensiwn:

Cwynion, cyngor, cynllunio a threth

Sylwer nad yw’r sefydliadau sector preifat yr ydym yn rhoi dolenni iddynt wedi eu hardystio gan y Llywodraeth ac y’u darperir er gwybodaeth yn unig.

home.cymraeg.unigolion.page